Tự Wax bikini tại gia: Lời khuyên dành cho chị em dũng cảm

CẢNH BÁO: Mình không phải là một người theo chủ nghĩa tự nhiên. Nếu bạn ủng hộ cho việc au-naturale thì hãy dừng đọc ngay tại đây và rời khỏi bài viết này. Khi toàn thể xã hội đánh vật với virus corona, mình cảm thấy chán nhất là khi nhà nước bắt hàng spa đóng cửa vì cộng đồng. Mình có thể ở trong … Continue reading Tự Wax bikini tại gia: Lời khuyên dành cho chị em dũng cảm

Doing your own Bikini Wax: A recommendation for the brave

Let’s get this out of the way: I’m not a naturalist hippy who believes in body hair. If you advocate for au-naturale, stops your judgement right here and leave this site. When the corona virus hits, I am not super devastated about social distancing until the government orders all spa and massages to close to ensure public health. I can stay in house for 14 … Continue reading Doing your own Bikini Wax: A recommendation for the brave