Làm thế nào để được lên chức?

Ở một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, sẽ luôn có một vị trí cao hơn mà bạn mong muốn. Nhiều người nhận thấy mình đủ khả năng nhưng sao vẫn chưa được lên chức. Sự bực tức này khiến nhiều người đổ cho việc công ty không nhận ra nhân tài mà không nhìn lại chính mình đã thực sự biết cách chuẩn bị … Continue reading Làm thế nào để được lên chức?

How to get along with new colleagues

If you ask me, getting a new job is both exciting and terrifying. Putting the obvious reasons about performing, you will undoubtedly feel terrified about blending in with your new colleagues. Depending on the size of the company, the culture is massively different. Small companies tend to quickly take the newcomers in with their lunch or dinner together. Frequent rounds of bubble tea or afternoon … Continue reading How to get along with new colleagues