Danh sách đồ dùng cần chuẩn bị khi phải đi cách ly tập trung do Covid-19 (cập nhật 2021)

Một ngày bạn đi ra chợ mua mớ rau, không hiểu bước chân trái hay phải ra khỏi cửa mà vấp phải F0 cũng đi mua miếng thịt lợn ba chỉ rang cháy cạnh. Bạn phải làm gì? Sau khi thu thập kinh nghiệm từ những người đi bị bê đi cách ly tập trung ở nhiều trại khác nhau, dưới đây là danh sách những thứ cần chuẩn bị khi được tin bạn phải đi cách ly tập trung.