Tìm thấy thanh thản trong khó khăn

Trong thời gian gần đây, không khi xung quanh bị bao trùm một cảm giác nặng nề căng thẳng. Người … More

Danh sách đồ dùng cần chuẩn bị khi phải đi cách ly tập trung do Covid-19 (cập nhật 2021)

Một ngày bạn đi ra chợ mua mớ rau, không hiểu bước chân trái hay phải ra khỏi cửa mà vấp phải F0 cũng đi mua miếng thịt lợn ba chỉ rang cháy cạnh. Bạn phải làm gì? Sau khi thu thập kinh nghiệm từ những người đi bị bê đi cách ly tập trung ở nhiều trại khác nhau, dưới đây là danh sách những thứ cần chuẩn bị khi được tin bạn phải đi cách ly tập trung.

30 tuổi và bao giờ kết hôn là đúng thời điểm?

Xã hội ngày càng phát triển giúp phụ nữ có nhiều tiếng nói hơn. Nhưng yêu cầu về lập gia đình và có con cái vẫn hầu như không thay đổi và còn có phần xử phạt những người phụ nữ lựa chọn hướng đi khác. Chắc chắn, đất nước đang đi vào thời kỳ già hóa dân số, và nếu không có con cháu, mỗi cá nhân sẽ phải làm việc lâu hơn, trả thuế nhiều hơn và chết trong cô độc. Nhưng chẳng nhẽ vì vậy mà mỗi cá nhân phải bỏ qua hạnh phúc cá nhân để làm hài lòng xã hội? Chẳng nhẽ có một thước đo thời gian chung cho tất cả mọi người dù giàu nghèo khác nhau, trình độ học thức khác nhau, sức khỏe thể chất và tinh thần khác nhau để
bắt buộc lập gia đình lúc 30 tuổi và có con trước 35 tuổi?