Young Women at workplace

What happens when you are a young ambitious woman, who seemingly achieve great things at work when other take 10 more years to achieve? You will be hated on and/or dismissed by a sizeable public. 2021 sounds like a modern and new enough chapter in the history of mankind to judge people by their age and gender. Yet things still happen, at least in the … Continue reading Young Women at workplace

Có nên buồn khi chưa ai “Ngã giá” một đêm với mình?

Mấy hôm nay, chủ đề hot nhất mạng xã hội là cô hoa hậu nổi tiếng kia bị bắt trong đường dây bán dâm cao cấp, được tổ chức bởi một ‘tú bà’ cũng sang trọng không kém. Không nên tranh luận về mặt đạo đức đó là nên hay không vì thực chất là câu trả lời ‘đúng’ pháp luật là không nên. Sau … Continue reading Có nên buồn khi chưa ai “Ngã giá” một đêm với mình?

30 tuổi và bao giờ kết hôn là đúng thời điểm?

Xã hội ngày càng phát triển giúp phụ nữ có nhiều tiếng nói hơn. Nhưng yêu cầu về lập gia đình và có con cái vẫn hầu như không thay đổi và còn có phần xử phạt những người phụ nữ lựa chọn hướng đi khác. Chắc chắn, đất nước đang đi vào thời kỳ già hóa dân số, và nếu không có con cháu, mỗi cá nhân sẽ phải làm việc lâu hơn, trả thuế nhiều hơn và chết trong cô độc. Nhưng chẳng nhẽ vì vậy mà mỗi cá nhân phải bỏ qua hạnh phúc cá nhân để làm hài lòng xã hội? Chẳng nhẽ có một thước đo thời gian chung cho tất cả mọi người dù giàu nghèo khác nhau, trình độ học thức khác nhau, sức khỏe thể chất và tinh thần khác nhau để
bắt buộc lập gia đình lúc 30 tuổi và có con trước 35 tuổi? Continue reading 30 tuổi và bao giờ kết hôn là đúng thời điểm?

My Grandparents are super chill with the biological war against the coronavirus because they lived through the First Indochina War with the French, Vietnam War with the Americans and Sino-Vietnamese War

All four of my grandparents are all healthy and alive (THANK GOD). They were born in the 1920s in Vietnam when lives weren’t like any that we millennials know and love. During this time, Vietnam was under the French colonial period where they justified it as mission civilisatrice (or ‘civilising mission’), to introduce modern political ideas, social reforms, industrial methods and new technologies. While the colonisation … Continue reading My Grandparents are super chill with the biological war against the coronavirus because they lived through the First Indochina War with the French, Vietnam War with the Americans and Sino-Vietnamese War

How "Lean In" helped me in Career Development

<I read the book so you don’t have to.> I’ve started to read Sheryl Sandberg’s “Lean in” probably 8 years too late. Much has been talked about the book, a lot of criticism has been shared, a lot of support too. I’m not going to write yet another review of it, especially when it has been almost a decade passed and most statistics quoted in … Continue reading How "Lean In" helped me in Career Development

Trầm cảm trong công việc và hướng tháo gỡ

A guest’s post by D.A Có một chủ đề mà mình thấy ít được nhắc đến khi thảo luận về sự nghiệp và công việc, đó là trầm cảm trong công việc. Cảm giác hoặc thậm chí là chứng bệnh này thường có những tên gọi khác như stress, burn-out, chán nản, có khi là ‘buồn mà không biết tại sao lại buồn.’ Mọi người … Continue reading Trầm cảm trong công việc và hướng tháo gỡ

A woman is never truly stable until she is married

We are living in an age of celebrating women’s rights. Equal pays. Schools for young girls. Female executives. Everything is thrown out like a trendy propaganda. Asian parents especially focus on sending their daughters to obtain university degrees, master degrees or doctorate degrees to feel proud about their education. Once they start to get out to the work force, it seems that all those education … Continue reading A woman is never truly stable until she is married

keto

Keto 1 Week Results – The experience that plunged me into depression

Everybody enters the new year with a resolution. For me, it is to quickly shed some fat around my love handles so my abs are more defined. I have never been able to do it, despite my 4 times per week work out. For many Asians, we are blessed with the gene that doesn’t get obscenely fat while chowing down infinite amount of rice, noodles, … Continue reading Keto 1 Week Results – The experience that plunged me into depression

Làm thế nào để được lên chức?

Ở một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, sẽ luôn có một vị trí cao hơn mà bạn mong muốn. Nhiều người nhận thấy mình đủ khả năng nhưng sao vẫn chưa được lên chức. Sự bực tức này khiến nhiều người đổ cho việc công ty không nhận ra nhân tài mà không nhìn lại chính mình đã thực sự biết cách chuẩn bị … Continue reading Làm thế nào để được lên chức?

Curvy Vietnamese lady?…sorry you are just fat

On the media today, curvy women are the rage. Fashion brands are starting to embrace curvy women with more inclusive sizing. Even sports brand like Nike features a plus size mannequin just to show that their clothes fit for curvy ladies too. This is honestly great news because clothes are not meant to be hang on a skinny mannequin but on real women with hips, … Continue reading Curvy Vietnamese lady?…sorry you are just fat